Verkeerscommissie

De Verkeerscommissie is een intern adviesorgaan van deskundigen die maandelijks samenkomt en enkel advies aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad geeft. Ze behandelt alle zaken die met mobiliteit te maken heeft en zoekt oplossingen voor gemelde probleemsituaties, doet voorstellen of verleent advies voor (her)aanleg of (her)inrichting van straten en kruispunten.

Leden

 • Ann Wittouck, sectorverantwoordelijke grondgebiedzaken
 • Benny Van Holder, diensthoofd verkeer - politie
 • Christophe Van De Voorde, hoofdinspecteur verkeer - politie
 • Bram Vermeulen, administratief medewerker verkeer
 • Katrien De Cooman , Mobiliteitsambtenaar
 • Frederik De Coster, duurzaamheidsambtenaar
 • Marc Penne, signalisatiedienst
 • Pascal Van de Waeter, brandweercommandant
 • Patrick Van Wijnendaele, diensthoofd openbare werken
 • schepen van openbare werken
 • schepen van verkeer

Contact informatie

 • Mobiliteit (dienst)

  stadhuis

  Centrumlaan 100
  9400 Ninove

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 16:00 (na afspraak)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 16:00 tot 19:45 (na afspraak)
  Alle informatie