Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer e-mails

Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt de stad op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende briefwisseling kan dit. De stad Ninove kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en zijn eventuele bijlage(n). Deze e-mail en zijn eventuele bijlage(n) zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en bevatten vertrouwelijke informatie. Het is mogelijk dat deze vertrouwelijke informatie persoonlijke standpunten bevat die niet noodzakelijk met die van de stad stroken. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, verwittig dan onmiddellijk de afzender en vernietig de e-mail. De afzender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische transmissie

Privacyverklaring stad Ninove 

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Privacyverklaring


Contact informatie