Diftar (gebruik restcontainer): sociale correcties door de stad

Vanaf 7 juni start IlvA in Ninove met gewogen diftar en worden restafval en GFT ingezameld via een container met ingebouwde chip. Je zal per kilogram afval betalen via een afvalrekening bij ILvA, waar je vooraf 35 euro op stort.

Financiële tussenkomst in de afvalfactuur

De stad verleent een financiële tussenkomst in de afvalfactuur van:

  • 50 euro (eenmalige toelage) voor kinderen die bij de geboorte worden ingeschreven in Ninove. Dit wordt automatisch door de stad betaald.
  • 75 euro per jaar voor mensen met chronische incontinentieproblemen. Je kan de tussenkomst aanvragen:
  • 25 euro per jaar voor mensen met specifieke medische noden (stoma, nierdialyse...). Je kan de tussenkomst aanvragen:
  • 10 euro per jaar voor inwoners die gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming en genieten van een inkomens vervangende tegemoetkoning (IVT), een integratietegemoetkoming (IT) of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Deze financiële tussenkomst wordt automatisch door de stad betaald.

Al deze bedragen worden vanaf juli 2021 door de stad gestort op de afvalrekening van de referentiepersoon (gezinshoofd) gekend bij ILvA .


Activiteiten zoeken