Stemmen als niet-Belg

Heb je niet de Belgische nationaliteit, maar wel die van een EU-lidstaat en wil je stemmen bij de Europese verkiezingen op 26 mei 2019? Registreer je dan voor 28 februari 2019!

Voor de federale en regionale verkiezingen kan je niet stemmen.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 18 jaar op 26 mei 2019
  • Op 1 maart 2019 woon je officieel in Ninove
  • Op 26 mei 2019 heb je burgerlijke en politieke rechten
  • Je bent onderdaan van een Europese lidstaat

Procedure

Vul dit formulier in en bezorg het bij de dienst bevolking (loket 3) ten laatste op 28 februari 2019.

Daarna controleert het college van burgemeester en schepenen of je aan alle voorwaarden voldoet en krijg je een aangetekende brief met daarin hun beslissing.

Enkele dagen voor 26 mei 2019 krijg je een oproepingsbrief om deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Daarin vind je alle praktische info (waar, wanneer,...).

Uitzonderingen

Heb je al eens gestemd bij Europese verkiezingen in Belgïe, dan hoef je niet opnieuw in te schrijven. Je krijgt automatisch enkele dagen voor 26 mei je oproepingsbrief.


Contact

Activiteiten zoeken