Vernieuwing Brakelsesteenweg

In januari 2021 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de voorbereidende werken voor de herinrichting van de N8 Brakelsesteenweg, het gedeelte tussen de Aardeweg tot net voorbij Feestzalen De Vos.

Deze weg voldoet al lang niet meer aan de normen van een veilige en moderne weg en zal dan ook helemaal heringericht worden. Er komen veiligere fietspaden, een middenberm, 2 keerpunten en een keerlus. Naast een nieuw wegdek in asfalt worden ook de nutsvoorzieningen vernieuwd en wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

resultaat werken N8 Brakelsesteenweg

Update 30 april 2021

De nutswerken langs de Brakelsesteenweg verlopen vlot. Sinds 3 mei zijn de werken met verkeershinder afgerond. De rijweg werd terug opengesteld voor alle verkeer in beide richtingen. De nutsmaatschappijen zullen nog tot juni overkoppelingen uitvoeren. Deze werken gebeuren voornamelijk in de bermen en op enkele locaties in het voetpad en fietspad.

Deze situatie blijft gelden tot de start van de eigenlijke heraanleg van de weg in augustus.


Timing en impact

  • Voorbereidende werken: januari en februari 2021 - verbreding en ophoging op verschillende plaatsen, en de afbraak van 2 woningen
  • Februari tot en met mei 2021: start van de nutswerken - alle leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie worden vernieuwd
  • Zomer 2021 tot eind 2022: weg- en rioleringswerken  

Tijdens de voorbereidende werken en de werken van de nutsmaatschappijen zal het verkeer komende van Ninove richting Brakel de werf kunnen passeren. Het verkeer komende van Geraardsbergen/Brakel richting Ninove wordt omgeleid. -3,5 ton wordt lokaal omgeleid, +3,5 ton gaat via N460 en N45/N28.

Tijdens de weg- en rioleringswerken (zomer 2021 tot eind 2022) is er een tijdelijke werfweg om de toegankelijkheid van de woningen en handelszaken te garanderen. Doorgaand verkeer moet de wegomlegging volgen.

overzichtsplan werken N8 Brakelsesteenweg

Vragen?

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of 0476 72 22 57 (tussen 9u en 17u). 

Blijf op de hoogte

Meer informatie over het project en de werken vind je op www.wegenenverkeer.be/ninove

Op de projectwebsite kan je je inschrijven op de digitale nieuwsbrief. Nieuws over de werken krijg je dan meteen in je mailbox.


Contact informatie